Gevaren van onderspecificatie

Bent u bereid om in de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 aandacht te
besteden aan de gevaren van over- en onderspecificatie van opdrachten en het
stellen van onmogelijke eisen door aanbestedende diensten, in relatie tot de
mogelijkheden en stimulansen voor aanbieders om de aanbestedende dienst voor
gevaren te waarschuwen? Kan het vaker toepassen van functioneel aanbesteden
een rol vervullen in het voorkomen van specificatieproblemen? Zo ja, hoe kan
functioneel aanbesteden bevorderd worden?

Antwoord
Bij de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 worden ook ervaringen van
ondernemers en aanbestedende diensten onderzocht, daarbij hebben
ondernemers de mogelijkheid om hun visie over over- en onderspecificatie van
opdrachten naar voren te brengen.
Het vaker toepassen van functioneel aanbesteden kan inderdaad een rol vervullen
in het voorkomen van het overspecificeren van een opdracht. Ook voor functioneel
aanbesteden geldt echter dat dit niet in alle gevallen het meest passend is. In de
Gids proportionaliteit wordt ingegaan op de keuze tussen technisch en functioneel
specificeren.

Bron: Handelingen Tweede Kamer