Nieuw marktdossier printers en copiers bij PIANOo

Ondanks de digitalisering blijft er bij de inrichting van de werkplekvoorzieningen behoefte aan apparatuur om het kopiëren, printen, faxen en scannen te ondersteunen. Deze apparatuur staat niet op zichzelf en heeft ook onderhoud en verbruiksmiddelen, zoals toner en papier nodig. Dit marktdossier beschrijft de markt voor deze apparatuur en behandelt aandachtspunten voor de inkopers.

PIANOo wijst u direct op de meest actuele cijfers van het CBS en vermeldt concrete aanbevelingen uit de praktijk voor het aanbesteden van printer en copiers . Hierbij is gebruikt gemaakt van ervaringen uit de markt en opgedane kennis uit marktconsultaties. Uiteraard wordt in het marktdossier Printers en copiers veel aandacht geschonken aan de reguliere onderwerpen zoals de typering van de aanbieders, trends in de markten brancheverenigingen.

Het marktdossier Printer en copiers is opgesteld in samenwerking met Docufacts, The Message Company en enkele andere marktpartijen.

Bron: PIANOo