Introductie nieuwe Standaard RAW Bepalingen 2015

Tijdens InfraTech 2015 in Ahoy Rotterdam introduceerde CROW de nieuwe ‘Standaard RAW Bepalingen 2015’. De RAW-systematiek is een veel gebruikte contractsystematiek voor infrastructuurcontracten. De nieuwe Standaard is aangepast aan de nieuwste normen en de UAV 2012. Nieuwe (deel) hoofdstukken zijn toegevoegd en bestaande zijn geactualiseerd. Ook is de indeling en hoofdstuknummering op sommige plaatsen aangepast.

De bepalingen in de Standaard vormen een veelzijdig stelsel van administratieve voorwaarden voor alle soorten bouwcontracten. De RAW-systematiek wordt dagelijks gebruikt door duizenden professionals van opdrachtgevers, ingenieursbureaus, leveranciers en opdrachtnemers in de bouw.

Veel wet- en regelgeving heeft direct invloed op de hoofstukken van de Standaard RAW Bepalingen. Alle hoofdstukken zijn gecontroleerd op de nieuwste (Europese) normen en de Standaard 2015 is aangepast aan de wijzigingen in de UAV 2012, ten opzichte van de UAV 1989.Op basis van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 zijn beeldbestekken in deze versie officieel opgenomen. De Standaard bevat daarnaast een aantal nieuwe (deel) hoofdstukken, zoals Kleinschalige baggerwerken, Elementverharding van natuursteen en Funderingselementen op basis van grout. Andere deelhoofdstukken zijn geactualiseerd, zoals riolering en asfaltverhardingen.

De publicatie Standaard RAW Bepalingen 2015 is hier te bestellen.

Bron: CROW