Nieuwe drempelwaarden overheidsopdrachten 2015

Diensten 207.000*
Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage 2B 207.000
Prijsvragen algemeen (artikel 67) 207.000*
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) 5.186.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 207.000
Concessie voor openbare werken (artikel 56) 5.186.000
* Voor de centrale overheid is dit bedrag 134.000

Richtlijn 2004/17/EG
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 414.000
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 5.186.000
Richtlijn 2009/81/EG

Opdrachten voor leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
414.000
Opdrachten voor werken op defensie- en veiligheidsgebied 5.186.000

Bron: Publicatieblad Europese Unie