Schoonmakers in dienst bij Rijksoverheid

Schoonmakers komen geleidelijk in dienst bij de Rijksoverheid. De ministerraad heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de arbeidsvoorwaarden voor de schoonmakers. Voor de inbesteding wordt de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) opgericht onder verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar verwachting start de RSO begin 2016 met haar schoonmaakwerkzaamheden.

Met de instemming van de ministerraad is het akkoord over de arbeidsvoorwaarden tussen het Rijk als werkgever en de vakbonden vrijdag definitief geworden. Dat is gebeurd op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mede namens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Schoonmakers die straks in dienst komen van de RSO worden rijksambtenaar. Bij hun overgang naar de RSO gaan ze er netto niet op achteruit. Daarnaast gelden de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het recht op een reiskostenvergoeding.

De overeenkomst voor de arbeidsvoorwaarden van de schoonmakers geldt tot en met 31 december 2020. Dat is de periode waarbinnen de RSO naar verwachting de werkzaamheden in alle rijkslocaties in beheer heeft genomen.

Lees het volledige artikel op rijksoverheid.nl.

Bron: PIANOo