Universiteit Maastricht kiest toch voor Ricoh

In oktober 2013 schreef de Universiteit Maastricht een Europese aanbesteding “Management Print en QSP dienstverlening” uit voor de levering van printers en copiers. De aanbesteding werd in eerste instantie gewonnen door Canon. De definitieve gunning werd afhankelijk gesteld van een Proof of Concept (PoC). Deze testfase is door Canon niet tijdig succesvol afgerond en de opdracht werd uiteindelijk gegund aan de nummer 2, Ricoh.
Canon stapte vervolgens naar de rechter en voerde aan dat het niet duidelijk was wanneer de PoC precies van start ging. De rechter heeft in oktober 2014 dat argument in kort geding verworpen, omdat er volgens de aanbestedingsdocumenten geen misverstand kon zijn over de ingangsdatum van de testfase. Definitieve gunning kan dus ook onder voorbehoud plaatsvinden, de rechter heeft dat in dit geval gehonoreerd.

Bron: de Rechtspraak