Social return bij inkoop en aanbesteding in Gelderland en Overijssel

De provincies Gelderland en Overijssel passen het principe van social return toe bij inkopen en aanbesteden. Dit betekent dat zij van opdrachtnemers vragen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Uit onderzoek door de Rekenkamer Oost-Nederland blijkt dat de toepassing van social return duidelijk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.

Het gevolg hiervan is dat meer personen met afstand tot de arbeidsmarkt voor langere of kortere periode aan het werk zijn gegaan. Voor beide provincies is niet aan te geven of social return, zoals bedoeld, wordt toegepast bij alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen.

Ondernemers zijn tevreden over de wijze waarop de beide provincies social return toepassen en ervaren daarbij nauwelijks bureaucratische last. Zij geven aan dat er geen sprake is van verdringing, dat wil zeggen ontslag van eigen personeel als gevolg van het aannemen van een social return- kandidaat. Wel is er vaak extra begeleiding nodig bij werknemers die via social return aan de slag gaan.

Lees meer op PIANOo