Ingenieurs vaak hoofdaannemer infra-architectuur

Ingenieursbureaus fungeerden vorig jaar meer dan anders als hoofdaannemer bij architectuuropdrachten. Dat kwam door het grote aandeel infrastructurele projecten, zo blijkt uit het periodieke overzicht van ontwerpaanbestedingen van Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden.

Het is gebruikelijk dat ingenieurs in dit soort projecten het voortouw nemen. De cijfers impliceren dan ook niet dat ingenieursbureaus architecten verdringen uit hun eigen markt

In totaal werden 176 aanbestedingen van architectuuropdrachten geteld, drie minder dan in 2013. Veruit de belangrijkste aanbestedende diensten waren decentrale overheden, op afstand gevolgd door onderwijsinstellingen, Rijk en instanties als ProRail en woningcorporaties.

65 Procent werd geïntegreerd aanbesteed, tegen 39 procent in 2013. Veel geïntegreerde opdrachten lopen via aannemers. De ontwerper is dan bijvoorbeeld betrokken als leverancier/onderaannemer.

Decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) besteedden 75 procent van hun ontwerpopdrachten aan als geïntegreerd contract.

Ook het percentage aanbestedingen zonder voorselectie groeit. Dit wordt mede veroorzaakt door de toepassing van Best Value Procurement.

Bron: de Architect