Collectieve gemeentelijke aanpak ICT inkoop

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft uitvoering aan een motie vanuit de Bijzondere Algemene Ledenvergadering waar 97% van de leden aangaf een meer collectieve gemeentelijke aanpak te wensen voor dienstverlening en informatievoorziening. Op basis hiervan is KING namens de VNG gestart met het project Uniformering ICT Inkoopvoorwaarden .

Passende ICT inkoopvoorwaarden zijn voor gemeenten een belangrijke randvoorwaarde bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening en het verwerven van nieuwe ICT producten en diensten tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Als eerste stap wordt een verkenning en analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de tekortkomingen en belemmeringen in de huidige ICT inkoopvoorwaarden en mantels. Ook wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen. De analyse wordt gebruikt voor een advies in Algemene Ledenvergadering van juni 2015.

Bron: KING