Mislukken van aanbesteding kan adviesbureau duur komen te staan

Om hun kans op succes te vergroten, laten inschrijvers zich steeds vaker bijstaan door een adviesbureau. Mislukt de inschrijving, dan kan zo’n bureau onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de inschrijver lijdt. Dit bepaalde het gerechtshof Den Haag in een onlangs gepubliceerd arrest van 10 december 2013.

Tendercoach begeleidde Topzorg, een relatief jonge organisatie, bij opstellen van de inschrijving. Artikel 10 van de algemene voorwaarden van Tendercoach bepaalde: “Garantie: Tendercoach draagt zorg voor een juiste inschrijving. Tendercoach biedt geen garantie op het binnenhalen van een tender.”

Het financiële plan moest in een afzonderlijke rapportage zijn toegelicht door een AA of RA-accountant. De inschrijving van Topzorg voldeed hier niet aan, omdat zij slechts was voorzien van een e-mail van een adviesbureau, waarin dit aangeeft dat “een en ander er realistisch en haalbaar uitziet.” De aanbestedende dienst sloot Topzorg uit van verdere deelname.

Met een beroep op de voormelde bepaling stelde Topzorg Tendercoach aansprakelijk voor de schade die zij door de mislukte inschrijving lijdt. Volgens Topzorg is Tendercoach tekortgeschoten in de nakoming van de begeleidingsovereenkomst. Nadat de rechtbank de vorderingen in eerste instantie afwees, wijst het hof Den Haag de vorderingen van Topzorg alsnog toe. Het hof is van oordeel dat de garantiebepaling, gelet op de daarin gebezigde bewoordingen, niet anders kan worden begrepen dan dat daaruit volgt dat Tendercoach weliswaar niet kan instaan voor het binnenhalen van de opdracht, maar wel voor de juistheid van de inschrijving. Het hof passeert dan ook het verweer van Tendercoach dat de garantie slechts een inspanningsverplichting zou behelzen.

Bron: Cobouw