Clustering opdracht renovatie Afsluitdijk

De aanbesteding voor de grootscheepse renovatie van de Afsluitdijk komt in een dbfm-contract (design, build, finance, maintain) nog dit jaar op de markt. De dijk wordt aangepakt in combinatie met de keersluizen, spuisluizen en een nieuwe vismigratierivier, maakt Rijkswaterstaat bekend.

Bij de gunning zal de beeldkwaliteit voor het tachtig jaar oude areaal zwaar meewegen, licht projectmanager Joost van de Beek van Rijkswaterstaat toe. Hij presenteerde de scope van het project afgelopen week tijdens de marktbijeenkomst van het Sluizenprogramma. De inzet is “tevreden gebruikers, tevreden beheerders en een tevreden omgeving”. Het project ligt dan wel niet in een druk bebouwde omgeving, er is wel sprake van scheepvaart en wegverkeer.

Bijna tien jaar geleden bleek bij toetsing van de primaire waterkeringen dat de Afsluitdijkdijk geen afdoende bescherming meer biedt. In 2007 begon Rijkswaterstaat met een verkenning om het project aan te pakken. Onder leiding van NLIngenieurs-voorzitter Ed Nijpels studeerde vier marktconsortia jarenlang op duurzame varianten. De plannen bleken allemaal een maatje te groot en te duur.

Lange tijd was de omvang van het project onduidelijk, maar nu zijn de knopen doorgehakt, waarbij vergaande samenwerking wordt gezocht met de regio. Hun wensen voor een spectaculaire slingerende vismigratierivier gaan onderdeel uitmaken van het pps-opdracht. Daarnaast moeten er fietspaden komen en diverse voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie.

Bron: Cobouw