Ricoh: digitalisering en flexibiliteit grootste behoeften van inkoopmanagers

Volledige automatisering van het inkoopproces en de mogelijkheid om snel aan te passen aan veranderende omstandigheden in de markt zijn de belangrijkste behoeften van inkoopmanagers. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Ricoh, in aanvulling op het jaarlijkse onderzoek naar inkooptrends van Supply Value.

Automatisering van het inkoopproces zorgt ervoor dat tijd wordt bespaard en mensen van de inkoopafdeling vrij kunnen worden gemaakt voor hun kerntaken. Het is daarom niet verwonderlijk dat digitalisering van het inkoopproces door de respondenten als zeer belangrijk wordt ervaren. Het overgrote deel van de respondenten ziet e-procurement, het digitaliseren van alle inkoopprocessen, als één van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de toekomst. Daarnaast geven respondenten aan dat ze veel waarde hechten aan de flexibiliteit van inkoopsystemen. Door een systeem flexibel in te richten, kunnen organisaties eenvoudig meebewegen in het geval van veranderende omstandigheden in de markt. Focus op kostenbesparing wordt ook als belangrijk ervaren door inkoopmanagers die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Dit antwoord scoort bijna een vier op een schaal van vijf.

Inkoopmanagers hebben ook te kampen met een aantal knelpunten. Zo ontbreekt in veel gevallen een werkwijze voor contractmanagement – het inhoudelijk beheren van contracten die worden afgesloten met leveranciers. Daarnaast hebben managers vaak weinig inzicht in wat er precies wordt aangeschaft binnen de organisatie. Dit geldt zeker voor de zorg- en educatiesector, waar bestellingen vaak versplinterd de deur uitgaan. Het is daarom lastig om het overzicht te bewaren. Uit onderzoek van Supply Value blijkt dat steeds meer respondenten zich realiseren dat een goed contractmanagement leidt tot kostenbesparingen.

Johan Kennis, Team Lead Solutions Marketing bij Ricoh Nederland: “Eén van de conclusies die we kunnen trekken uit dit onderzoek is dat het inkoopproces een steeds centralere positie inneemt in organisaties. Dit blijkt uit het feit dat inkoop verschuift van de backroom naar de boardroom. De inkoopfunctie wordt steeds professioneler en zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden, door de besparingen die door de inkoopafdeling gerealiseerd kunnen worden. Onze verwachting is dan ook dat een volledig geautomatiseerd inkoopproces de toekomst is.”

Bron: Ricoh