Cursus aanbesteding en contracteren in de bouw bij HAN

Het aanbesteden en contracteren van projecten in de infrastructuur en utiliteitsbouw wordt door opdrachtgevers en uitvoerende partijen als steeds complexer ervaren. Doel en middelen lijken steeds meer buiten beeld te raken door de toenemende regelgeving. Aanbesteding en contractering zijn geen doelen op zich, maar middelen voor een georganiseerde projectrealisatie. De gewenste uitkomst is een goed beeld van de meest optimale juridische werkwijze of samenwerking om het gewenste project binnen de gestelde randvoorwaarden tot stand te brengen.

In deze zesdaagse cursus leert men vanuit een praktische invalshoek te kijken naar de juridische aspecten van aanbesteding en contractering.

Voor wie?

  • Opdrachtgevers (Rijk, provincie, gemeente, waterschappen)
  • Opdrachtnemers, aannemers en ontwikkelaars van projecten in de infrastructuur en utiliteitsbouw en hun adviseurs

Het bedrijfsproces met de eigen praktijksituatie vormt het uitgangspunt van deze cursus. Door middel van de praktijksituatie wordt de theorie verklaard en toegelicht. Hierdoor wordt maximaal gebruik gemaakt van uw kennis en beroepservaring. De verschillende onderdelen van de opleiding worden in een combinatie van werkvormen gepresenteerd.

Onderwerpen

  • Hoe richt ik als aanbesteder /opdrachtgever een goede aanbestedingsprocedure in?
  • Hoe selecteer ik partijen?
  • Op grond waarvan gun ik een opdracht?
  • Wat zijn reĆ«le contractuele mogelijkheden die de samenwerking stimuleren?
  • Hoe stel ik mij op en gedraag ik mij als deelnemer aan een aanbesteding om een zo groot mogelijk kans op de opdracht te hebben?
  • Wat betekenen de verschillende contractmodellen voor de wijze van samenwerken tussen partijen en de uitvoering van de opdracht?

Bron: HAN