Dijsselbloem: ‘Weg met regionale eisen’

Het kabinet kijkt of het lokale of regionale regels bovenop de nationale aanbestedingsregels kan verbieden bij projecten die Europees geld krijgen. Dat laat minister Dijsselbloem weten.

Het is voor subsidieontvangers vaak niet duidelijk of en welke extra regionale of lokale regels van toepassing zijn naast de Aanbestedingswet. “Om deze reden zal het kabinet dit jaar de mogelijkheid verkennen om vast te leggen in nationale regelgeving dat aanvullende regionale en lokale aanbestedingsregels niet van toepassing zijn op uit de Europese Fondsen gesubsidieerde projecten”, aldus Dijsselbloem.

Reden voor deze actie is de kritiek van de Europese Rekenkamer (ECA) op de vele fouten die bij aanbestedingen worden gemaakt. Die fouten leiden ertoe dat de Europese Commissie de investeringen waarvoor subsidie gevraagd is uit de Europese Structuurfondsen of het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, niet subsidabel worden verklaard. Als de subsidie al verstrekt is, kan die worden teruggevorderd door Europa.

Dijsselbloem wijt de fouten onder meer aan het feit dat er ook subsidies worden aangevraagd door partijen die niet beschikken over een professioneel inkoopapparaat. Daarnaast komt het voor dat ze eventuele aanvullende lokale regels niet kennen.

Bron: Cobouw