ProRail onderzoekt ontwikkeling spooronderhoud

In Nederland ligt ruim 7.000 km spoor. Dit spoor moet betrouwbaar en in goede conditie blijven voor reizigers en vervoerders. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. Het spooronderhoud in Nederland werd traditioneel uitgevoerd door 4 erkende spooraannemers met vaste onderhoudsgebieden. Dat gaat veranderen. Waar (input gestuurde) contracten aan aannemers eerst onderhands werden gegund, worden de nieuwe (output gestuurde) contracten voor onderhoudsgebieden openbaar aanbesteed. Ook wel Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) contracten genoemd. Doel hiervan is de kwaliteit van het spooronderhoud te verhogen. Afgelopen zomer zijn vier onderhoudsgebieden in een pilot aanbesteed. Over de manier waarop deze aanbesteding is gelopen, loopt nu een onderzoek.

Alle vier aannemers die partij zijn in de Nederlandse spooronderhoudsmarkt hebben via een aanbesteding een onderhoudsgebied voor tien jaar gegund gekregen. Het doel van deze gunning is om te leren hoe de nieuwe vorm van aansturen (middels PGO) in een zo realistisch mogelijke situatie verloopt. Deze leerpunten worden meegenomen in de aanbesteding/contractering van de overige 16 onderhoudsgebieden.

Bron: ProRail