Onderzoek: Geanonimiseerd aanbesteden bevordert objectiviteit

Uit onderzoek blijkt dat het indienen van een geanonimiseerd Plan van Aanpak de subjectieve beoordelingen door de Aanbestedende Diensten vermindert. Harro Veerman en Maarten de Jonge hebben in het kader van hun deeltijdstudie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzoek gedaan naar het effect van anonimiteit bij EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

De onderzoekers, beiden werkzaam in de wereld van de civiele technieken, hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met aanbestedingen. Tijdens deze aanbestedingen hebben beiden ervaren dat Aanbestedende Diensten subjectieve beoordelingen toekennen aan Plannen van Aanpak.

Ze doen in hun onderzoek de volgende aanbevelingen:

  • In de aanbestedingswet 2012 dient een artikel opgenomen te worden om het geanonimiseerd aanbesteden verplicht te stellen. Om de aanbestedende diensten de mogelijkheid te bieden om hiervan gemotiveerd af te wijken, zou een tweede artikel opgenomen moeten worden. Dit in uniformiteit met het gemotiveerd mogen afwijken van het gunnen op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving
  • De EMVI-criteria dienen SMART opgenomen te worden in de uitvraag, waarbij de aannemers de ruimte moeten krijgen om innovatieve, creatieve en onderscheidende oplossingen in te dienen;
  • De inschrijvers dienen bij geanonimiseerde aanbestedingen hun inschrijving daadwerkelijk anoniem te houden;
  • Door een beoordelingscommissie samen te stellen uit een mix van personen bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgever en deskundige externe personen, bijvoorbeeld van ingenieursbureaus, wordt de objectiviteit van de beoordeling geëffectueerd.

Bron: CUMELA