Marktontmoeting taxi-, directie- en busvervoer

PIANOo en Categoriemanagement Vervoer bij de Rijksoverheid organiseren op dinsdagochtend 19 mei de marktontmoeting taxi-, directie- en busvervoer. Met deze marktontmoeting willen we kennis over de markt met elkaar uitgewisselen om te leren van alle ervaringen binnen deze inkoopcategorie, zowel van de markt als medeoverheden. Categoriemanagement Vervoer stelt op dit moment een nieuwe rijksbrede inkoopstrategie op en zal deze marktontmoeting gebruiken als input om de eigen inkoop verder te professionaliseren. Door Categoriemanagement Vervoer zal deze input gebruikt worden voor het categorieplan taxi- directie- en busvervoer. Voor de Rijksoverheid vormt dit categorieplan een onderbouwing van de belangrijkste doelstellingen, keuzes, plannen en concrete acties in relatie tot de scope van de categorie. PIANOo zal de uitkomsten van deze marktontmoeting gebruiken om het marktdossier contractvervoer verder aan te vullen.

Bron: Pianoo