Prijsvraag in plaats van aanbesteding

Architect Rudy Uytenhaak beklaagt over zich de praktijk van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Er is sprake van machtsongelijkheid tussen ontwerpers en opdrachtgevers. Volgens hem behoren de meeste jonge architecten tot een verloren generatie. Verder bedienen ze opdrachtgevers met een gratis plan. Hij wil de prijzenslag uitbannen. Volgens Architectuur Lokaal, een onafhankelijke organisatie, zijn er alternatieven denkbaar.  

Aandacht voor architectuurprijsvragen

Vandaag stelde Architectuur Lokaal in een ingezonden brief in De Volkskrant meer aandacht voor architectuurprijsvragen voor. Architectuur Lokaal heeft met ontwerpers, ontwikkelaars, aannemers, constructeurs, installateurs en rijks- en lokale overheden gratis digitale instrumenten gemaakt. Daarmee kan eenvoudiger worden aanbesteed. Uitgangspunt is een prijsvraag. Andere Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland hebben al een rijke traditie van spraakmakende en succesvolle prijsvragen, waar zowel opdrachtgevers als architecten enthousiast over zijn. Een wedstrijdcultuur is in Nederland nog maar nauwelijks op gang, maar dit alternatief leidt direct probleemloos tot goede resultaten.

Kamervragen

Gisteren stelde SP Kamerlid Eric Smaling vragen aan de ministers van BZK en EZ over de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Aanleiding hiertoe was de uitkomst van de enquête van Rudy Uytenhaak onder architecten over de toepassing van de Europese regels bij aanbestedingen.

Bron: Pianoo, Architectuur Lokaal