MKB merkt weinig van Aanbestedingswet

Sinds de invoering van de Aanbestedingswet 2012 is deelname van het MKB aan aanbestedingen in Nederland op een gelijk niveau gebleven – terwijl een stijging beoogd werd. Dat blijkt uit evaluatieonderzoek van KWINK groep. De proportionaliteit van aanbestedingen is op enkele aspecten verbeterd, maar MKB bedrijven mijden nog steeds vaker aanbestedingen dan grote bedrijven. Wel heeft de wet geleid tot een uniformere aanbestedingspraktijk.

De overheid heeft in 2013 de Aanbestedingswet 2012 ingevoerd. De belangrijkste doelstelling achter deze wet is om de inkoop van het Rijk op transparante en effectieve wijze in te richten, en tegen de beste prijs-kwaliteit verhouding met gelijke kansen voor alle aanbieders. Volgens de Aanbestedingswet is de minister van Economische Zaken (EZ) verplicht binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de wet een onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In totaal zijn er drie onderzoeken uitgevoerd, elk naar een andere deelaspect van de effectiviteit van de wet*.

Gunning MKB en grootbedrijf 2012 en 2014

Effectenevaluatie
Om te kijken of de Aanbestedingswet 2012 heeft bijgedragen aan het behalen van de overheidsdoelstellingen op aanbestedingsgebied, heeft het Ministerie van Economische Zaken KWINK groep – een Haags adviesbureau dat zich specialiseert in maatschappelijke vraagstukken – gevraagd om een evaluatieonderzoek uit te voeren op de effecten van de wet. De adviseurs keken specifiek naar de deelname van het MKB aan aanbestedingen, de uniformiteit van de aanbestedingspraktijk, het benutten van de ruimte voor innovatie en duurzaamheid die de wet biedt en de proportionaliteit van aanbestedingen.

Uit de analyse komt naar voren dat de gunning van aanbestedingen aan het MKB nagenoeg gelijk is gebleven tussen 2012 en 2014 – voor en na de invoering van de Aanbestedingswet 2012. In 2014 is 67% van de nationale aanbestedingen gegund aan kleine en middelgrote ondernemingen, waarvan 58% aan bedrijven met minder dan 100 werknemers. In 2012 was dit nog 68%, waarvan 54% door kleine ondernemingen. Ten opzichte van 2012 is het aantal Europese aanbestedingen dat gegund wordt aan MKB ondernemingen met 4% gestegen.

Bron: Consultancy.nl