Streep door loterij-aanbesteding

Atos en CGI winnen kort geding tegen Rijk

De rechtbank van Den Haag heeft ict-dienstverleners Atos en CGI in het gelijk gesteld in een kort geding dat zij hadden aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Alles draaide om een loterijmechanisme dat werd gehanteerd in aanbestedingen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), de Raad van State (RvS) en de Raad voor de Kinderbscherming (RvdK). Deze gunningen worden ongedaan gemaakt en moeten worden overgedaan.

De aanbestedingen van het CJIB, de RvS en de RvdK waren voor de tijdelijke inhuur van ict-personeel en kleinschalige resultaatverplichte opdrachten. Selectie van raampartners geschiedde op basis van gunstigste prijs. Mochten aanbieders gelijk eindigen, dan volgde een onderlinge rangschikking op basis van kwaliteit. Mochten bedrijven dan nog steeds gelijk staan, dan bracht loting uitkomst. Het is vooral dit laatste punt waarover Atos en CGI vielen, en waarin ze nu de rechter meekrijgen. Overigens hadden Caesar Groep en Capgemini zich ook bij Atos en CGI gevoegd en eigenlijk was de hele it-industrie woest over de gang van zaken.

Verliezende winnaars

In alle drie de aanbestedingen ontving de Staat achttien aanmeldingen, waarvan veertien partijen de hoogste score hadden behaald. Onder deze partijen vond de loterij plaats. Hieruit kwam naar voren dat Get There in combinatie met New Nexus en QNH Consulting, Brunel, Ordina, Devoteam en ItaQ werden geselcteerd voor het CJIB, QNH Consulting, Itaq en Sogeti voor RvS werden geselecteerd en Deloitte Consulting, SLTN Inter Access en Sogeti de RvdK mochten gaan bedienen. Deze gunningen worden dus ongedaan gemaakt en de aanbestedingen moeten worden overgedaan.

Met de uitspraak van de Haagse rechter is het loterijmechanisme in aanbestedingen niet verboden. Dit principe moet echter wel pas worden toegepast nadat er een meeromvattende, vergelijkende toets heeft plaatsgevonden, mits eerst de verplichte vergelijking aan de hand van prijs- en/of kwaliteitscriteria heeft plaatsgevonden. Indien na een deugdelijke vergelijking op prijs- en kwaliteitscriteria twee of meer inschrijvingen als de economisch meest voordelige inschrijvingen worden beoordeeld, is loting een passend middel om tot een uitslag te komen. Hier voegt de voorzieningenrechter wel aan toe dat favoritisme moet wordt vermeden. Een loterij mag dus wel als sluitstuk van een vergelijkende procedure worden gehanteerd indien meer dan één inschrijver als beste wordt beoordeeld. Het is in een aanbestedingsprocedure niet toegestaan dat loting als enkele mogelijkheid wordt gehanteerd.
Reactie

Atos en CGI zijn tevreden over de beslissing van de rechter om Atos, CGI en andere it-partijen in het gelijk te stellen in het kort geding omtrent de aanbestedingen ‘ICT Inhuur’ voor het CJIB, de Raad van State en de Raad voor de Kinderbescherming. ‘Het feit dat de rechter de it-bedrijven in het gelijk heeft gesteld, de staat heeft verplicht de drie aanbestedingen af te breken en heraanbesteden is een belangrijke uitspraak voor de Nederlandse it-industrie’, staat in een gezamenlijke verklaring te lezen. ‘Deze uitspraak zal naar verwachting bijdragen aan een situatie waarbij in toekomstige aanbestedingen transparantie en gelijke behandeling van leveranciers voorop staat.’

 

Bron: Computable