Ruimte voor innovatie bij aanbesteding?

5 juli 2016

In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012, die sinds vorige week vrijdag van toepassing is, is meer ruimte gekomen voor innovatie. Hoe kan deze ruimte benut worden? Bij aanbesteden ligt de focus vaak op het minimaliseren van risico’s. Dit lijkt in strijd met innovatie waar de focus ligt op het creatieve proces.

Ik hoor vaak dat aanbesteden en innovatie op zijn zachtst gezegd niet altijd even goede vrienden zijn. Het aanbestedingsproces (en ook vaak hoe het contract is ingestoken en geschreven) staat vaak in het teken van het mijden van risico’s. Dit terwijl innovatie een meer creatief proces is waarin de risico’s lang niet altijd allemaal van te voren inzichtelijk of gealloceerd zijn. Toch vinden veel aanbestedende partijen innovatie erg belangrijk en is het ook één van de speerpunten van ons huidig kabinet.

Innovatiepartnerschap

In de gewijzigde Aanbestedingswet is een nieuwe procedure opgenomen, namelijk het Innovatiepartnerschap. In een innovatiepartnerschap kunt u als aanbestedende dienst met bedrijven een ontwikkeltraject starten en daarna overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van de oplossing. Voorheen was het nodig om na het ontwikkeltraject opnieuw aan te besteden, bij het innovatiepartnerschap is dat niet nodig. Ervaringen met deze nieuwe procedure in Nederland zijn er nog niet, en al helemaal niet in de GWW sector. Ik zag vorige week wel een bericht van PIANOo voorbij komen, waarin stond vermeldt dat het innovatiepartnerschap is toegepast in Denemarken.
Concurrentiegerichte dialoog

Naast het innovatiepartnerschap is ook de procedure van de concurrentiegerichte dialoog iets flexibeler ingericht. Sprak het ARW (Aanbestedingsreglement Werken) voorheen over dat deze procedure toe te passen was bij een ‘bijzonder complexe opdracht’, het ARW 2016 beschrijft een viertal gevallen waarin een aanbesteder gebruik kan maken van de concurrentiegerichte dialoog. Eén van de zaken waar het ARW 2016 over spreekt wanneer een concurrentiegerichte dialoog gerechtvaardigd kan zijn, is in het geval van ontwerp- en innovatieve oplossingen. Binnen de decentrale overheden zag ik voorheen weinig tot geen concurrentiegerichte dialogen, wie weet gaat dat nu veranderen.

Ik ben erg benieuwd in hoeverre ‘onze’ sector van deze ruimere mogelijkheden gebruik gaat maken. De handschoen ligt er, nu moet die nog opgepakt gaan worden. Daarnaast ben ik zelf van mening dat er ook al innovatie te behalen is door juiste EMVI criteria (kwaliteitscriteria) op te stellen, functioneel te specificeren en bijvoorbeeld door het toestaan van varianten. CROW heeft onlangs het Infra -Innovatie Netwerk gelanceerd. Het netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen van technische innovaties in de gww-sector bevorderen. Past naar mijn idee perfect in de ambities van de gewijzigde aanbestedingswet, ik zou zeggen: discussieer mee!

Tjeerd Planting
Adviseur Aanbesteden en Contracteren
tjeerd.planting@crow.nl

Bron: CROW