Rijkswaterstaat negeert duurzaamheidsvereisten

Een ruzie over kantoormeubilair voor ambtenaren is zo hoog opgelopen dat een meubelfabrikant uit Emmen de Staat voor de rechter sleept. Inzet van de strijd is een miljoenenaanbesteding voor meer dan honderdduizend milieuverantwoorde bureaus, tafels, stoelen en kasten in overheidsgebouwen.Rijkswaterstaat gunde een opdracht voor dit nieuwe meubilair begin juli aan twee bedrijven die niet beschikken over de belangrijkste keurmerken voor duurzaam hout. Dit terwijl het officieel beleid van de rijksoverheid is om alleen opdrachten te gunnen aan meubelfabrikanten die aan de hoogste milieueisen voldoen.

Lees verder in de Volkskrant