Hoe zit het met private aanbestedingen?

Overheden mogen opdrachten veelal niet een-op-een gunnen. Opdrachten boven bepaalde drempelwaarden moeten zelfs Europees worden aanbesteed. Opdrachten onder de drempelwaarde moeten worden aanbesteed volgens nationale procedures die in de Aanbestedingswet gedetailleerd zijn beschreven. De eigen inkooprichtlijnen van het overheidslichaam bepalen welke procedure gevolgd moet worden.
Maar hoe zit het met opdrachten die private opdrachtgevers te vergeven hebben?
Vaak zien zij wel de voordelen die ze kunnen behalen als ze meerdere partijen offertes laten uitbrengen; maar meestal hebben deze opdrachtgevers weinig zin om de vele strikte voorschriften van de Aanbestedingswet te moeten volgen. Mag een private opdrachtgever die zelf een aanbesteding heeft georganiseerd dan besluiten de opdracht niet aan de winnaar te gunnen? Op deze vraag luidt het typische juristenantwoord: “dat hangt ervan af”.

Lees er meer over op de site van Pharos Advocaten