Verwarring over kostprijs jeugdzorg

Aanbestedingsjurist Tim Robbe verbaast zich  over het gebrek aan transparantie van aanbieders van jeugdzorg bij de opbouw van hun kostprijs. Hij staat diverse gemeenten en zorgaanbieders bij die met elkaar in juridische procedures zijn verwikkeld rond de inkoop in de jeugdzorg. Daarnaast begeleidt hij rond de tachtig gemeenten bij de inkoop van  jeugdzorg. ‘Ik roep vanaf 2014 aanbieders op om open te zijn over de opbouw van hun kostprijs om contractering met gemeenten goed te faciliteren. Maar één zorgaanbieder bood dat inzicht daadwerkelijk en in detail. Ik vraag me dan ook af of veel aanbieders wel weten hoe hun kostprijs werkelijk is opgebouwd. Als je dat niet weet, weet je ook niet of de tarieven van gemeenten te laag zijn. Dan kun je geen goed gesprek hebben met elkaar.’

Lees het hele artikel op zorgvisie.nl