Gispen krijgt gelijk van de rechter

Gispen gaat het kantoormeubilair verzorgen voor alle ministeries via FMHaaglanden, de dienstverlener  die de  werkplekken voor rijksorganisaties levert. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties gaan gebruik maken van dit nieuwe contract, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Onderwijsraad, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Raad voor de Kinderbescherming. De samenwerking start per direct en heeft een looptijd van tien jaar. Duurzaamheid, levensduurverlenging, waardebehoud en het voorkomen van afval staan centraal. Een ander belangrijk aspect van de aanbesteding is social return: het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het plan van Gispen scoort hier maximaal op.

Het aanbestedingstraject verliep niet zonder slag of stoot. Gispen en het bedrijf Rohde & Grahl, die samen de aanbesteding hadden gewonnen, zouden niet over de keurmerken FSC en PEFC beschikken, terwijl die eisen wel in de omschrijving van de aanbesteding leken te staan. Vervolgens besloot een bedrijf dat de opdracht mis liep een kort geding aan te spannen. De rechter wees donderdag echter de eis van dat bedrijf af. Gispen hoeft niet over de gevraagde keurmerken te beschikken, als de geleverde meubels maar duurzaam genoeg zijn. Met de order is rond de 100 miljoen euro voor beide bedrijven gemoeid.

Lees alles in de Culemborgse Courant