Aanbesteding fiscus onzorgvuldig

Er is onjuist gehandeld bij een aanbesteding voor consultants van de data- en analyticsafdeling van de Belastingdienst.
Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel (D66) aan de Tweede Kamer:  ‘De conclusies ten aanzien van de eind 2013 gevolgde procedure tot opdrachtverlening zijn ernstig, aangezien er vanuit de Aanbestedingswet 2012 gezien onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Er is door de onderzoekers overigens niet vastgesteld dat er daarbij sprake was van persoonlijk gewin’.  Volgens Snel ontbrak het aan heldere procedures en een juiste en passende houding bij de betrokken medewerkers. De staatssecretaris benadrukt in de brief dat er geen sprake is van een strafbaar feit en dat er daarom geen aangifte gedaan wordt. De toenmalige leidinggevenden zijn niet meer werkzaam bij de Belastingdienst.  Naar aanleiding van het onderzoek is een verscherpt toezicht bij aanbestedingen van de Belastingdienst in gang gezet. Tijdens de aanbestedingsprocedure in 2013 kon een beperkt aantal bedrijven dingen naar de opdracht in een zogenoemde minicompetitie. De onderzoekers zijn van oordeel dat het juryvoorzitterschap van de Accenture Innovation Awards van de toenmalig algemeen directeur Belastingen, Hans Blokpoel, en een diner van het bij de aanbesteding betrokken afdelingshoofd met Accenture, hebben geleid tot een schijn van belangenverstrengeling.

Lees meer hierover op Computable