Menzis’ mensen dupe aanbesteding COA

Zorgverlener Arts en Zorg gaat samen met verzekeraar DSW de curatieve zorg organiseren voor asielzoekers. Dit is de uitkomst van een door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) uitgeschreven aanbesteding. Hiermee komt per 1 januari 2018 na acht jaar een einde aan de samenwerking tussen COA en Menzis.  Binnen de aanbesteding werd onder andere gekeken naar de betaalbaarheid , de toegankelijkheid en de kwaliteit van de curatieve zorg. “We zijn zeer verheugd over deze gunning. Als organisatie zijn we klaar voor de uitvoering van deze verantwoordelijke opdracht. We kijken uit naar de samenwerking met DSW en de vele zorgaanbieders in het land die op dit moment reeds goede zorg aan asielzoekers bieden”, aldus Amon van den Borg van Arts en Zorg.  De nieuwe contractant besloot om met het oog op de Wet Overgang van Ondernemingen geen van de 274 medewerkers van  Menzis over te nemen. Het COA had hier binnen de aanbesteding ook niet om gevraagd. Jantien van Oppen, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn, heeft geen goed woord over voor de werkwijze van het COA, dat iedere vier jaar een aanbesteding organiseert: ‘Dat er met één veeg een hele groep werknemers wordt vervangen terwijl het werk blijft, is ongelooflijk en ondoordacht. De afgelopen acht jaar hebben de Menzis-werknemers met veel plezier en vol overtuiging hun werk gedaan in een zeer hectische periode in de opvang van asielzoekers. Zij hebben een vertrouwensband opgebouwd met mensen met vaak zeer traumatische ervaringen, die na een lange reis naar Nederland behoefte hebben aan een vast persoon die hen psychisch of medisch bijstaat. Er zal een zorgvuldige overdracht moeten plaatsvinden aan een volledig nieuw team, desalniettemin zal de kwaliteit nooit op korte termijn vergelijkbaar kunnen zijn van werknemers met 8 jaar specialistische werkervaring. De zorg van patiënten met verschillende talen en culturele achtergronden en onbekende ziektes en aandoeningen vraagt om andere vaardigheden dan de zorg van vooral Nederlandse patiënten.’ De FNV overweegt om de rechter te laten oordelen of hier sprake is van overgang van onderneming. In dat geval zou dit mogelijk betekenen dat de Menzis-medewerkers alsnog overgaan naar Arts & Zorg, aldus de FNV.

Nationale Zorggids

FNV