Gemeenten besteden wagenpark te weinig duurzaam aan

Gemiddeld voldoet 76 procent van de gemeentelijke aanbestedingen niet aan de landelijke inkoopcriteria voor duurzaamheid. De luchtkwaliteit en CO2-uitstoot zijn voor gemeenten nauwelijks van belang bij de inkoop van hun wagenpark. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De organisatie onderzocht hoe gemeenten sturen op duurzaamheid in aanbestedingen voor eigen auto’s en taxibusjes voor scholieren, zieken en ouderen. Vaak blijken milieucriteria te ontbreken in de aanbesteding en wordt puur op de laagste aanschafprijs gegund. In de praktijk zijn dat meestal dieselauto’s. “Het is wrang dat juist kwetsbare groepen worden vervoerd met diesels. Dat is de slechts mogelijke keuze voor luchtkwaliteit”, zegt Geertje van Hooijdonk, hoofd Programma’s bij Natuur & Milieu. De milieulobbyclub noemt het ‘bijzonder teleurstellend’ dat ruim driekwart van de aanbestedingen niet voldoet aan de landelijke inkoopcriteria voor duurzaamheid. Nederlandse gemeenten hebben tien jaar geleden collectief de ambitie uitgesproken om in 2015 100 procent duurzaam in te willen kopen, maar voldoen daar vaak bij lange niet aan.

Lees meer op Automotive Management