Prijslenen mag niet bij aanbestedingen

Het zogeheten ‘prijslenen’ bij aanbestedingen verstoort de concurrentie. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald in een recente zaak. Maar er moet wel duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen prijslenen en ernstigere vormen van concurrentievervalsing. Het CBb verlaagde daarom de opgelegde boetes.
Prijslenen, of ‘cover pricing’, komt voor bij aanbestedingen, aldus toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat heeft ermee te maken dat sommige ondernemingen geen trek hebben in het project, maar wél in beeld willen blijven bij de opdrachtgever. Ze krijgen in het geniep dan de prijs te horen van een concurrent en gaan daar bij hun inschrijving iets boven zitten. Zo krijgt de prijslener het project dus niet, maar heeft hij wel weer zijn neus laten zien.
Het CBb kwam tot de conclusie dat prijslenen wel degelijk een beperking van de concurrentie is. Want in plaats van dat deelnemers zelfstandig een afweging maken of ze willen meedoen aan een aanbesteding, baseren zij hun strategie nu op wat de concurrent doet. Daarnaast geeft het de opdrachtgever ook een verkeerd beeld van de markt, aldus het CBb. Die krijgt een offerte van een bedrijf dat de aanbesteding helemaal niet wil winnen.

Lees meer op rendement.nl