Politie kiest Mercedes

Met de bekendmaking van de voorlopige gunning aan Mercedes en Terberg Leasing is bijna een einde gekomen aan een langdurig aanbestedingsproces waarbij zorgvuldigheid, betrokkenheid van gebruikers en hun wensen, integriteit en transparantie leidend waren. De vorige Aanbesteding Politievoertuigen werd overschaduwd door vermeend niet integer handelen van een aantal betrokkenen. Om dergelijke situaties te voorkomen, is de werkwijze rondom aanbestedingen grondig tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast, mede naar aanleiding van een rapport met aanbevelingen. Zo is de huidige aanbesteding van politievoertuigen opgedeeld in circa vijftien aparte voertuigaanbestedingen, van ME-bussen tot motorfietsen, waarvan de meeste weer bestaan uit verschillende percelen. Dat is gedaan om meer kansen te bieden aan leveranciers. De vorige aanbesteding van politievoertuigen was als één groot contract in de markt gezet. Verder zijn er bijeenkomsten geweest met marktpartijen over de pakketten van eisen en tijdpaden. Dat leverde waardevolle informatie op. Eerst zijn alle inschrijvingen beoordeeld op volledigheid, kwaliteit en prijs. De ingeschreven typen voertuigen van de diverse automerken werden vervolgens beoordeeld op technische en ergonomische kenmerken en bovendien getest door veel politiemedewerkers uit het werkveld. Door de scores uit alle beoordelingen volgens een vooraf bekendgemaakte methodiek samen te voegen, zorgde de politie ervoor dat haar uiteindelijke keuze transparant, objectief en controleerbaar is. De winnaars moeten nog wel een proof of concept  leveren: een auto die volledig is op- en ingebouwd als politievoertuig. Als die aan alle eisen voldoet, is de definitieve gunning een feit.

Lees meer op Politie.nl