Overijssel en Gelderland verduurzamen

Om de overstap naar elektrische auto’s aantrekkelijker maken schreven de provincies Overijssel en Gelderland een Europese aanbesteding uit voor 2300 nieuwe laadpalen in 44 gemeenten. Hiervoor meldden zich vier marktpartijen die de procedure inmiddels hebben voltooid. “Overijssel wil verduurzamen om ook in de toekomst een aantrekkelijke leefomgeving te kunnen blijven bieden aan de inwoners”, volgens gedeputeerden Annemieke Traag (Energie) en Bert Boerman (Mobiliteit). Ze laten weten blij te zijn met de vier offertes die zijn ingediend. “Terugdringen van de uitstoot door het stimuleren van elektrisch vervoer is één van de manieren waarop we daaraan werken. Door voldoende openbare laadpalen in gemeenten, kan het elektrisch vervoer verder groeien. De provincie ondersteunt de gemeente bij de aanleg van laadpalen, en neemt hen daarbij werk uit handen.” De provincies maken binnenkort bekend welke partij de aanbesteding heeft gewonnen. Het is de bedoeling rond de zomer te beginnen met het plaatsen van de eerste palen.

Ook de provincies Groningen en Drenthe zijn inmiddels van start gegaan met een marktverkenning voor laadpalen ten behoeve van elektrisch vervoer.

Bron: Tankpro