MKB-Nederland: ‘vergoed tenderkosten’

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat ondernemers gecompenseerd moeten worden voor een deel van de kosten die ze maken in een aanbestedingsprocedure.  Gedacht wordt aan een tegemoetkoming tot 0,6 procent van de opdrachtsom. Dit zou aanbestedende diensten een prikkel geven om kosten te beperken. Vanuit branches en bedrijven komen steeds meer klachten over de vergaande en onredelijke eisen die aanbestedende diensten stellen. “Architecten die al bijna definitieve ontwerpen moeten maken, IT-bedrijven die een vrijwel volledige website moeten ontwikkelen”, aldus directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. “Dat gaat veel te ver. Op grond van de aanbestedingswet wordt van aanbestedende diensten verwacht dat zij proportionele eisen stellen.” Verder krijgt MKB-Nederland klachten over ministeries die aanbestedingen intrekken. “We horen van bouw- en installatiebedrijven die honderden uren in calculatie en engineering hebben moeten stoppen, om uiteindelijk te horen dat het project wordt afgeblazen omdat de aanbestedende dienst zich heeft verkeken op de kosten.” Lees hier meer over op de site van MKB-Nederland.

Bron: NU.nl