Schadevergoeding onkruidbeheer

De gemeente Den Helder moet bijna twee miljoen euro schadevergoeding betalen aan onkruidbestrijdingsbedrijf Van der Wiel.
In 2011 werd Van der Wiel tweede bij de door de gemeente uitgeschreven aanbesteding ‘Onkruidbeheer en veegbeheer op verhardingen’.  De winnaar was Alba, een Duitse aannemer die echter niet aan de vereiste VCA-certificering voldeed. Van der Wiel ging succesvol in beroep tegen de gunning aan Alba. De rechtbank in Alkmaar verwees de zaak door naar een zogenoemde schadestaatprocedure om de exacte schade vast te stellen. Het college van B&W van Den Helder ging weliswaar in beroep maar kreeg ongelijk van het gerechtshof Amsterdam. Volgens het Hof had de gemeente kunnen weten dat de door Alba overlegde certificaten niet gelijkwaardig waren aan die van Van der Wiel. Het Nederlandse bedrijf is volgens het Hof daarom gerechtigd om schade te claimen. Volgens Van der Wiel bedraagt de schade inmiddels ruim 1,9 miljoen euro.

Lees alles in het Noordhollands Dagblad