Actieagenda Beter Aanbesteden

Aanbestedingen worden beter en transparanter als het aan de opstellers van de Actieagenda Beter Aanbesteden  (download ‘m hier!) ligt. Inkopers van de overheid mogen geen onredelijke eisen stellen aan bedrijven en mkb-bedrijven moet een eerlijke kans worden gegund om in te schrijven op tenders.
Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan inkoop van bijvoorbeeld zorg, groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. Hier is in totaal jaarlijks zo’n 73 miljard euro aan overheidsgeld mee gemoeid.
Als aanbestedingen soepeler en beter verlopen profiteren zowel de overheden als de ondernemers daarvan. De actieagenda bevat aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. De agenda is het resultaat van gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen aanbestedende diensten, ondernemers en andere deskundigen op het gebied van aanbesteden. De agenda, bestaande uit 23 actiepunten,  is vandaag aangeboden aan minister Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Lees verder op Binnenlands Bestuur