Circulaire catering

Rijkswaterstaat en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden zijn op zoek naar een duurzame cateraar. Een belangrijke eis  is dat deze onderneemt volgens de principes van circulariteit en actief nieuwe businessmodellen ontwikkelt om verspilling tegen te gaan. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken. Ook de catering moet daarin mee. Maar wat is circulaire catering precies? ‘Voor we konden aanbesteden moesten we dat heel duidelijk krijgen voor onszelf’, zegt Rob Heijink, Categoriemanager Catering Rijk. ‘Circulariteit is een begrip dat nog voornamelijk wordt toegepast op producten, voor diensten is het veel minder ver ontwikkeld. Daarom zijn we juni vorig jaar gestart met een uitgebreide verkenning van deze en andere initiatieven op het gebied van circulaire catering.’ Heijink en zijn collega’s nodigden 10 marktpartijen uit om te horen hoe zij invulling geven aan circulariteit. Niemand bleek precies te weten wat circulaire catering is en al helemaal niet hoe de circulaire keuken er in de nabije toekomst uitziet. Voor de selectie van de nieuwe cateraar is een speciale aanbesteding opgezet, met eigen selectiecriteria. De aanbesteding is hier te vinden, november 2018 wordt een keuze gemaakt.

Bron: @FoodClicks