Experiment wietteelt aanbesteed

In het regeerakkoord is afgesproken dat er ruimte komt voor een proef met legale teelt van cannabis.  Zes tot tien gemeenten mogen straks meedoen aan het experiment, dat ruim vijf jaar duurt. Inmiddels is een concept van de Wet uniform experiment gesloten coffeeshopketen voor advies gestuurd naar een aantal instanties, zoals politie, Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De telers voor de proef worden geselecteerd via een openbare aanbesteding. Specifieke eisen zijn dat uitsluitend geteeld wordt voor de proef en  men afdoende maatregelen neemt om te borgen dat de wiet niet in het illegale circuit belandt. Een speciale commissie adviseert het kabinet over o.a. de voorgestelde verkoopprijs van het eindproduct. Op de verpakking wordt de samenstelling vermeld en hoeveel van de werkzame stof THC het product bevat. Het experiment gaat vergezeld van een landelijke voorlichtingscampagne over de gevaren van het gebruik van cannabis.

Lees meer op de site van de Volkskrant