Aanbesteding Dubai EXPO 2020 van start

Dubai organiseert van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 de Dubai EXPO. Het is de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio, waar meer dan tweehonderd landen en organisaties zich presenteren. De organisatoren verwachten 20 tot 25 miljoen zakelijke en particuliere bezoekers te mogen begroeten. Ook Nederland is prominent aanwezig: in totaal is 19,4 miljoen euro vrijgemaakt voor ontwerp, bouw, onderhoud en afbouw van het Nederlandse paviljoen. In Dubai zijn veel Nederlandse bedrijven gevestigd. De export naar de hele Golfregio bedraagt meer dan 11 miljard euro per jaar.┬á Onder de noemer Dutch Dubai – Dutch connection in the Gulf worden er in de aanloop naar, tijdens en na de Dubai EXPO uiteenlopende activiteiten georganiseerd. In deze meerjarige campagne ligt de nadruk op de innovatieve oplossingen die Nederland te bieden heeft op het gebied van water, voedsel en energie. De inzet is gericht op de gehele Golfregio, waarbij Dubai wordt gebruikt als springplank. Er wordt nauw samengewerkt met het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is namens het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verantwoordelijk voor de Europese aanbesteding van het paviljoen. Gezien de gevraagde specialismen wordt de kans groot geacht dat de vorming van een consortium van bedrijven noodzakelijk is om de gehele opdracht te kunnen vervullen. Een informatiebijeenkomst op 17 mei 2018 (bron: Tenderned) is onderdeel van de aanbestedingsprocedure.

Ook is inmiddels de marktori├źntatie voor een directeur van het Nederlandse paviljoen van start gegaan.

Bron: Rijksoverheid / Tenderned