ProRail introduceert MKI

ProRail gaat bij aanbestedingen gebruikmaken van de door Rijkswaterstaat ontwikkelde DuboCalc systematiek. Hiermee wordt aan de hand van verschillende negatieve milieueffecten de Milieu Kosten Indicator (MKI) van projecten berekend. Dit cijfer laat zien welke aanbieding de minste schade toebrengt aan het milieu en het meest duurzaam is.
De MKI is opgebouwd uit elf verschillende milieu-effecten, waaronder de CO2-uitstoot en variabelen zoals materiaalgebruik, bouwprocessen en transport. Als deze factoren een zo klein mogelijk negatief effect hebben, is de MKI-waarde laag.
ProRail zet de MKI in als gunningscriterium: “Bedrijven die hier rekening mee houden in hun aanbesteding en een lage MKI waarde kunnen aantonen, krijgen gunningsvoordeel. Daartegenover staat dat als een aannemer de doelstelling niet waarmaakt, er een boete wordt opgelegd.”
ProRail heeft een meerjarenplan Duurzaamheid opgesteld in 2016. Hierin zijn doelen opgesteld voor 2030 met betrekking tot duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Het gebruik van MKI’s helpt de spoorbeheerder zijn doelen meetbaar te maken en te realiseren.

Rijkswaterstaat maakt al gebruik van DuboCalc en MKI voor het kwantificeren van milieu-effecten bij de beoordeling van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Bron: SpoorPro