Rijkswaterstaat past tenderbeleid aan

Rijkswaterstaat past de procedure rond grond-, weg- en waterbouw (gww) aanbestedingen aan.  Hierdoor kunnen inschrijvers sneller beoordelen of projecten geschikt zijn om voor in te schrijven. Bij het vaststellen van de nieuwe koers is rekening gehouden met de aanbevelingen uit het traject Beter Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. Een belangrijke wijziging is het afschaffen van de combinatie van ranken en loten op basis van prestatiemetingen bij de niet-openbare procedure. Drie waterbouwers streden ruim een jaar lang om de oneerlijke praktijk aan te kaarten. Zij dreigden ondanks goede prestaties toch buiten de boot te vallen door te weinig metingen. Uiteindelijk gaat Rijkswaterstaat nu overstag en schaft het gehate loten bijna af. Bij grote, complexe integrale gww -projecten – design & construct (d&c), design, build and maintain (dbm) en design, build, finance, maintain (dbfm), projecten tussen de 65 en 100 miljoen – wordt standaard gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog. Deze dialoog maakt het mogelijk om het aantal gegadigden te trechteren op een specifiek product. Rijkswaterstaat wil in principe altijd uitkomen op 3 geschikte kandidaten voor een klus. Die partijen kunnen dan standaard rekenen op een vergoeding voor de ontwerpkosten.

Lees er meer over op Cobouw