BAM alsnog winnaar OV-aanbesteding

Bij deze aanbesteding gaat het over een hoogwaardige OV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum. De tender behelst, naast realisatie van de nieuwe busbaan, de aanleg van een natuurbrug en een spooronderdoorgang. De oorspronkelijke winnaar van de opdracht van circa 16 miljoen euro is de combinatie  van VolkerWessels, Van Hattum & Blankevoort en KWS, maar concurrent BAM komt tegen de gunningsbelissing in het geweer. Het verschil van mening gaat over de uitleg van de aanbestedingsleidraad met betrekking tot vaststelling van de totaalscore voor het “plan hinderbeperking”. Mag deze met enige beoordelingsvrijheid door het beoordelingsteam worden vastgesteld of is de som van de deelscores leidend?
Na drie eerdere gunningsbeslissingen oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de rekenkundige vaststelling van de totaalscore de juiste uitleg is, omdat inschrijvers dit uit de tekst van de inschrijvingsleidraad zullen hebben begrepen. Dit oordeel heeft tot gevolg dat BAM de beste inschrijving heeft gedaan. ProRail wordt geboden de opdracht alsnog aan BAM te gunnen.

Bron: De Rechtspraak

Lees ook Cobouw