Tenderkosten vergoeden of niet?

Moeten de kosten die inschrijvers maken voor hun aanbesteding vergoed worden of niet? De Handreiking Tenderkostenvergoeding biedt handvatten voor opdrachtgevers. De handreiking doet aanbevelingen wanneer vergoeding gewenst is en wanneer niet. Ook komt de vraag aan bod hoe hoog een eventuele vergoeding moet zijn en hoe deze wordt vormgegeven. De handreiking is bedoeld om aanbestedingen binnen verschillende sectoren te stroomlijnen.  Geadviseerd wordt om de vergoeding onder andere afhankelijk te maken van:

  • de waarde van de opdracht
  • de waarde van de gevraagde inspanning

Zo kan de vergoeding bij infrastructurele opdrachten in de orde van 1% à 2% van de opdrachtwaarde liggen. Bij architectendiensten kan dit oplopen tot 30%, afhankelijk van welk deel van de opdracht al in de offertefase is uitgevoerd. De vergoeding is alleen voor de verliezende deelnemers: de winnaar wordt geacht deze kosten te verdisconteren in de aanbieding. Een algemene regels is er nog niet: het toekennen van een vergoeding blijft maatwerk.

 

Lees ook Consultancy