Van aanbesteding tot opdracht

Wij bieden het MKB en grotere ondernemingen strategisch advies en ondersteuning bij het aanbestedingstraject. Tijdens de intake kijken we naar de vraag achter de uitvraag, de winthema’s en haalbaarheid van harde eisen. Wij analyseren het bestek, adviseren over de samenstelling van het tenderteam, formuleren vragen voor de Nota van Inlichtingen en begeleiden het bid management. Samen met u ontwikkelen we een tenderstrategie en stellen we een overtuigend kwaliteitsplan op, met onderscheidende meerwaarde. Naast Europese aanbestedingen begeleiden we marktconsultaties, subsidietenders en private aanbestedingen.
We denken graag in een vroeg stadium mee en nodigen u van harte uit voor een  kennismaking, persoonlijk of virtueel.