Plan van Aanpak

Een aanbesteding is een belangrijk project. Waarom pakt u het dan ook niet precies zo aan? Formeer op tijd een projectteam met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Het is handig om meteen bij de kick-off van de aanbesteding een specialist te betrekken. Die kijkt met een frisse blik en stelt de kritische vragen voor de Nota van Inlichtingen. En zorgt vooral voor een SMART formulering van de teksten, zodat de offerte aansluit bij de specifieke wensen van de opdrachtgever en resultaten meetbaar en realistisch worden beschreven.
De inhoud van de aanbestedingsofferte is vaak afkomstig van verschillende afdelingen binnen de organisatie: techniek, sales, communicatie en directie. De aanbestedingsspecialist zorgt ervoor dat uit al deze bronnen een gebalanceerde en consistente aanbieding ontstaat.