Aanbesteden is een kans

Door in te schrijven op een aanbesteding bent u in de race voor die grote opdracht. Maar het scoren van een droomopdracht is niet de enige kans die een aanbesteding biedt. Het aanbestedingstraject dwingt u kritisch te kijken naar de kwaliteit van de eigen processen en de diensten of producten die u aanbiedt. Om samen met ons precies te beschrijven hoe u dit specifieke project aanpakt, welke risico’s u ziet en welke maatregelen u neemt om deze te beheersen. Om actie te ondernemen op het gebied van certificering, duurzaamheid, SROI en de kwaliteit van uw interne organisatie. En wat is uw meerwaarde? Wij challengen niet alleen, maar wijzen de weg naar werkbare oplossingen om aan de uitgevraagde selectiecriteria en competenties te voldoen. Ongeacht de uitkomst van de gunningsbeslissingĀ  inventariseren we samen de verbeterpunten uit de beoordeling. Niets zo leerzaam als een aanbesteding!