Aanbesteden is een kans

De Europese regels rond aanbesteding zijn bedoeld om de transparantie en concurrentie tussen marktpartijen te bevorderen. Om van uw inschrijving een opdracht te maken is het van belang de juiste verbinding te maken tussen uw onderscheidende kracht en de specifieke verwachtingen van de uitvrager. Het gaat om toegevoegde waarde, duurzaamheid en kwaliteit. Daarbij is het belangrijk dat het aanbiedingsdocument consistent is, zowel wat betreft vorm als inhoud. De aanbestedingsspecialist formuleert in het voortraject verhelderende vragen voor de Nota van Inlichtingen. Betrek ons daarom in een vroeg stadium bij uw aanbesteding: graag maken we binnenkort eens kennis.