Innovatie in aanbestedingsprocedures openbaar vervoer

In het artikel “Vernieuw het aanbesteden” (geplaatst in Openbaar Vervoer Magazine van februari 2015) betoogt Berenschot-adviseur Derck Buitendijk dat het tijd wordt voor andere vormen van aanbesteding in het regionaal openbaar vervoer.

Deze vormen, zoals de concurrentiegerichte dialoog en best value procurement, zijn meer gericht op innovatie en kwaliteit en minder op efficiency. Door andere manieren van aanbesteden kan het openbaar vervoer beter voldoen aan de maatschappelijke vraag en wordt er meer ruimte geboden om in te spelen op innovaties in ICT, conceptontwikkeling en ketenmobiliteit.

Het artikel is interessant voor iedereen die werkzaam is in de openbaar vervoer sector of voor aanbestedingsexperts uit aanverwante sectoren op het gebied van mobiliteit en infrastructuur.

Bron: Berenschot