Tilburg gaat aanbesteden via een app

Gemeente Tilburg ontwikkelt app om aanbesteding te verbeteren

10 augustus 2015

De gemeente Tilburg gebruikt de zomerperiode om de laatste hand te leggen aan een app die de gemeente helpt om aanbestedingsprocedures beter te laten verlopen. Het doel is om via de app met  een brede groep ondernemers te overleggen voordat een aanbestedingsprocedure wordt gestart.

Aansluiten bij de markt

Een veel gehoorde klacht van ondernemers is dat de eisen van aanbestedingen voor producten en diensten niet aansluiten bij de mogelijkheden van de markt. Met de app wil de gemeente voorafgaand aan een aanbesteding beter in beeld brengen wat er allemaal op de markt is. Zo kan de gemeente beter zicht krijgen op wat ondernemers te bieden en  beter aansluiten bij het aanbod. ‘Ook kunnen we op deze manier meer ruimte creëren voor duurzame en innovatieve oplossingen’, aldus Fiona Damenvan de gemeente Tilburg.

Lancering pilot

Het idee voor de app komt van het Tilburgse internetbedrijf Freshheads en is omarmd door de gemeente. De gemeente start in het najaar een pilot waarbij ondernemers worden uitgenodigd om de app te proberen en hun verbetersuggesties met de gemeente te delen. Indien de pilot slaagt, wil de gemeente het mogelijk maken dat ook andere gemeenten van de app gebruik kunnen maken.

Bron: VNG/Kinggemeenten