Aanbesteding station Amsterdam Zuid

Rijkswaterstaat heeft vorige week de aanbesteding voor Zuidasdok op de markt gezet. Het project Zuidasdok betreft de ontwikkeling van het station Amsterdam Zuid tot OV-terminal, aanpassingen aan de snelweg A10 en de inrichting van de openbare ruimte. Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam zijn de gezamenlijke opdrachtgevers van dit project. De totale waarde is begroot op ongeveer één miljard euro. De opdrachtgevers gaan in het tweede kwartaal 2017 over tot gunning.

Bij het project Zuidasdok vinden op een relatief klein oppervlak ingrijpende veranderingen plaats die de bereikbaarheid moeten verbeteren. Vandaar dat ervoor is gekozen voor een gezamenlijke projectaanpak. Het gebied Zuidasdok wordt zeer intensief gebruikt door OV, autoverkeer en andere weggebruikers.

De opdrachtgevers kozen voor een Design en Construct contract, omdat daarmee de expertise van de markt optimaal benut kan worden. In het Programma van Eisen voor Zuidasdok worden duidelijke eisen gesteld ten aanzien van geluidsoverlast en bouwhinder. Diverse omgevingspartijen hebben hierover meegedacht.

De opdrachtnemer wordt uitgedaagd om de beste oplossing te bedenken voor de doorstroming en de bereikbaarheid van het gebied en de gebouwen, het beperken van overlast, slimme bouwlogistiek en een goede vormgeving en inpassing. Hoe meer kwaliteit een partij voor het project weet te creëren, door de beste oplossingen of maatregelen aan te bieden, des te groter de kans dat deze de opdracht krijgt.

De dialoogfase van de aanbesteding is gepland in september 2015. Daarin zal in gesprekken met geïnteresseerden uitgebreid gesproken worden over de veelzijdigheid en complexiteit van het project, de beperkt beschikbare ruimte en de vaardigheden waarover de opdrachtnemer zal moeten beschikken.

De gunning van de opdracht op basis van EMVI zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden, waarna de bouw eind 2017 van start kan gaan.

Bron: SpoorPro