Combinatie bij aanbesteding?

De Minister van Economische Zaken heeft middels een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de Handleiding Combinatieovereenkomsten. De handleiding verschaft meer duidelijkheid over de toelaatbaarheid onder het mededingingsrecht van combinatieovereenkomsten bij aanbestedingen. De handleiding is met nauwe betrokkenheid van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en van een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven tot stand gekomen.

In de handleiding wordt via een stappenplan bekeken of er mogelijk strijd met het kartelverbod is. Indien ondernemingen bijvoorbeeld zonder de combinatieovereenkomst de opdracht niet zelfstandig kunnen uitvoeren dan is geen sprake van strijd met het kartelverbod en hoeft het stappenplan niet verder te worden doorlopen. De combinatieovereenkomst is dan geoorloofd. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld sprake is van de bagatelvrijstelling, waarbij kleine ondernemingen met een beperkt marktaandeel of zeer geringe omzet samenwerken. Wanneer ondernemingen met een meer dan gering marktaandeel concurrenten van elkaar zijn en zelfstandig de opdracht kunnen uitvoeren, dan moet worden gekeken naar het effect op de mededinging en kan sprake zijn van een ongeoorloofde afspraak die in strijd is met het kartelverbod.

De handleiding komt in de vorm van een interactief pdf-document beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie
Handleiding combinatieovereenkomsten
Kamerbrief 4 mei 2015 op rijksoverheid.nl
Interactief pdf-document op rijksoverheid.nl

Bron: Pianoo