Drempelwaarden aanbestedingen 2015

Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. Drempelwaarden voor speciale sectoren zijn vastgelegd in richtlijn 2004/17/EG.

De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast.

Hieronder een overzicht van de drempelwaarden in euro’s (excl. btw) voor de periode 2014-2015:
Drempelwaarden overheidsopdrachten 2014-2015
Richtlijn 2004/18/EG
Werken 5.186.000
Leveringen 207.000*
Diensten 207.000*
Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage 2B 207.000
Prijsvragen algemeen (artikel 67) 207.000*
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) 5.186.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 207.000
Concessie voor openbare werken (artikel 56) 5.186.000
* Voor de centrale overheid is dit bedrag 134.000

Bron: Pianoo