Europa: ook corporaties moeten aanbesteden

De Europese Commissie start een zogenaamde inbreukprocedure tegen de Nederlandse Staat. De Europese aanbestedingsrichtlijnen gelden ook voor woningcorporaties, aldus de commissie. Publiekrechtelijke instellingen zoals ministeries en gemeenten moeten hun opdrachten Europees aanbesteden. Ook corporaties worden op grond van de aanbestedingsrichtlijn aangemerkt als aanbestedende diensten.
Nederland kan binnen twee maanden reageren. Woningcorporatie Aedes vindt de zienswijze van de de commissie principieel onjuist:  “Corporaties zijn private ondernemingen die weliswaar werken binnen een wettelijk kader, maar zelfstandig hun verantwoordelijkheden invullen en uitvoeren”. Minister Ollongren bestudeert de overwegingen van de Europese Commissie, laat ze in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Lees meer op Cobouw